MENU
Eva Kotatkova art

2000‑2009
Sbírka Magnus Art

8. 10.‑27. 11. 2021

Aktuální výstava v galerii Magnus Art představuje druhou část děl ze stejnojmenné sbírky Magnus Art. Tato soukromá sbírka J&T Banky dokumentuje vývoj současného českého umění od 90. let 20. století až do současnosti. Aktuální výstava návštěvníkům předkládá ta díla ze sbírky, která vznikla v prvním desetiletí 21. století‑v době mimořádných změn nejen na umělecké scéně.

Detail výstavy arrov
Vladimir Kokolia art

Magnus Art
Galerie J&T Banky

J&T Banka je dlouhodobým patronem a mecenášem současného umění. V duchu noblesse oblige, tedy přesvědčení, že vznešenost zavazuje, už mnoho let podporujeme projekty, které kultivují, inspirují, ozvláštňují a obohacují zdejší kulturní prostředí.

Umělec se dívá na svět tak trochu jinýma očima. Nebojí se jít i proti proudu. Vzbuzuje diskuze, riskuje. Investuje svůj talent a píli do vidiny lepší budoucnosti. A dere se vzhůru, protože ví, že součástí talentu je i schopnost prosadit se. Umění navíc propojuje úspěšné, odvážné, bohaté, talentované i svou generací občas nepochopené osobnosti. Proto jsme se v novém sídle společnosti J&T Banka rozhodli vytvořit prostor, v němž bude moci k takovému prolínání a vzájemné inspiraci docházet. Galerie J&T Banky se tak stane platformu pro vzájemné ovlivňování a obohacování kulturních a společenských elit.

V Galerii Magnus Art si klademe za cíl představovat hodnotné sbírky, jejichž základem je české, ale také světové umění. Naším záměrem je podpora ambic zkušených i začínajících sběratelů. V Galerii Magnus Art cílevědomě vytváříme prostor pro zajímavé diskuze a podnětná setkání. Pomáháme tak zájemcům o sběratelství zorientovat se na tuzemské umělecké scéně. Chceme být těmi, kdo pootevřou dveře do fascinujícího světa současného umění ve všech jeho variantách a pozvou do něj vnímavé lidi s otevřenou myslí.

arrov
Petr Nikl art

Kontaktní
informace

Magnus Art
Galerie J&T Banky
Sokolovská 700/113a
Praha 8
Česká republika

Email

info@galeriemagnusart.cz

Otevírací doba
Pondělí: 10.00 – 18.00
Úterý: 10.00 – 18.00
Středa: 10.00 – 18.00
Čtvrtek: 10.00 – 18.00
Pátek: 10.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00
Neděle: zavřeno